tekening

Tarieven

Basisverzekering
Elk kind van 0-18 jaar is standaard verzekerd voor kinderfysiotherapie in Nederland. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er GEEN eigen risico bij kinderfysiotherapie. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Zie voor meer informatie de website van zorgkiezer.nl. Na de basisverzekering kunnen kinderen, afhankelijk van de polis van de ouder, extra aanvullend verzekerd zijn. Zie hiervoor de voorwaarden van de polis waarop het kind is bijgeschreven. 
In een aantal gevallen kunt u toch een rekening krijgen. Met name wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u het verzekerde bedrag reeds heeft verbruikt. Wij hebben geen inzicht in welke zorg u eerder in het jaar elders heeft verbruikt. Betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.

Tarieven 

  • Behandeling in de praktijk                          Euro   42,40
  • Toeslag aan huis                                          Euro  12,10
  • Instructie/overleg/rapport                          Euro   31,40
  • Screening                                                    Euro  10,50
  • Screening/intake en onderzoek                  Euro  44,40
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek     Euro  54,00

Directe toegang:  U kunt altijd, zonder verwijzing, terecht bij de kinderfysiotherapeut, voor een screening.

Wat is een screening? Als u rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut gaat dan voert de therapeut eerst een screening uit. Dit betekent dat er eerst vastgesteld wordt of u bij de kinderfysiotherapeut op de juiste plek bent. Wanneer dit niet het geval is vraagt de kinderfysiotherapeut u naar uw huisarts te gaan en stuurt de therpeut, de huisarts een begeleidend bericht.

Verwijzing? Indien u door de (huis)arts verwezen wordt, kan de (huis)arts al dan niet een verwijzing op papier meegeven (niet noodzakelijk). Bij de kinderfysiotherapeut volgt dan een intake over uw klacht en een lichamelijk onderzoek.  Er vindt altijd terugkoppeling naar de (huis)arts plaats.