tekening

Samenwerkingsverband

In de loop van de behandeling tussen kind en kinderfysiotherapeut, kunnen zich nieuwe aspecten van de problematiek voordoen. Het kan dan noodzakelijk zijn samen te werken met andere disciplines zoals:

  • Huisartsen Gennep, Ottersum, Milsbeek e.o.
    Specialisten Radboud UMC,  Maasziekenhuis Pantein, CWZ, St.Maartenskliniek, UMC Utrecht.
  • Manueel theraeute: Lieke van den berg
  • Logopediste: Janine Withaar
  • Orthopedagogen: Mieke van Oorschot, Anouk van Bilderbeek, Anneke Coolen 
  • Psychomotorisch therapeute: Romy Wijers
  • Ergotherapeute: Tamara van Tintelen
  • Dietiste: Lisanne Bruijsten
  • Docenten/begeleiders kinderdagopvang

In ons multidisciplinair centrum voor kinderen zijn gecombineerde behandelingen mogelijk tussen (kinder)fysiotherapeuten/ (kinder)manueeltherapeute/ orthopedagogen  /logopedisten / ergotherapeute /diëtiste. 

Regionaal Netwerk Chronische Pijn

Kirsten Cornelis is als medeoprichter verbonden aan het RegionaalNetwerk Chronische Pijn bij kinderen voor Nijmegen e.o.

Het mag misschien een schrale troost zijn, maar u bent niet de enige die chronische pijn ervaart. Schattingen spreken van ten minste tien procent van de bevolking. Chronische pijn komt voor bij mensen van alle leeftijden, ook bij jongeren.
Pijn is normaal gesproken een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig.
Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan drie maanden blijven bestaan. De oorzaak van de oorspronkelijke pijn is dan vaak niet meer de reden van de pijn en mogelijk is de oorzaak al verdwenen. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen verband meer met het oorspronkelijke letsel.
Chronische pijn in het houdings- en bewegingsapparaat, zoals rugpijn, komt het meest voor in Nederland. Hoofdpijn komt op de tweede plaats. Andere veelvoorkomende klachten die met langdurige pijn gepaard gaan zijn bijvoorbeeld nek-schouderklachten, fibromyalgie, whiplash, rsi, prikkelbare darmsyndroom, bekkenpijn, postoperatieve pijn, etcetera.
Behandeling bij chronische pijn
Het uiteindelijke doel van de behandeling bij chronische pijn is dat u weer grip krijgt op uw leven , doordat de pijn niet meer leidend is , maar een onderdeel van het leven. U krijgt vaardigheden aangereikt, die u leren met de pijn om te gaan. U gaat kritisch kijken naar uw eigen functioneren en u wordt bewust gemaakt van wat u zelf kunt veranderen. U leert gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en hoe u rekening kunt houden met uw beperkingen.
Een behandeling bestaat uit drie onderdelen: pijnanalyse, waardevolle doelen opstellen en herstellen van balans.
Pijnanalyse
Daarin wordt in kaart gebracht wat de oorzaken van de pijn en uw visie hierop zijn, welke invloed de pijnklacht heeft op uw leven en hoe u daarmee omgaat. Om een beeld te krijgen van hoe u met uw pijn omgaat en welke invloed dit heeft op uw dagelijks leven, vult u alleen of samen met uw therapeut vragenlijsten in. Deze vragenlijsten geven inzicht in wat de gevolgen zijn voor u van het hebben van langdurige pijn. Indien nodig wordt aanvullend lichamelijk onderzoek gedaan.
Waardevolle doelen opstellen
Samen met uw therapeut stelt u haalbare doelen op. De doelen zijn gericht op dagelijkse activiteiten die u graag weer zou willen kunnen. En die de kwaliteit van uw leven verbetert. Het uitgangspunt is dat u weer grip krijgt op uw leven en uw klachten.
Herstellen van balans
Met hulp van uw therapeut leert u signalen en grenzen te herkennen en deze te respecteren. U leert hoe u zich kunt ontspannen, waarmee u uw pijnsysteem tot rust kunt brengen. En daarmee komt er meer vertrouwen terug in het eigen lichaam.